Supervised Diploma Works (Témavezetett diplomamunkák)

[25] Szferle Tamás (2016) Fizika a rögbiben. B.Sc. Diplomamunka, ELTE TTK, Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 44 o.

 

[24] Bogár Attila (2016) Rygg (1893) mechanikus lovának megépítése és mozgásának elemzése. B.Sc. Diplomamunka, ELTE TTK, Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 70 o.

 

[23] Czinke László (2015) Poláros fénnyel a bögölyök ellen: A bögölyök polarotaktikus viselkedése és a fénypolarizáció elvén működő rovarcsapdák. B.Sc. Diplomamunka, ELTE TTK, Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 39 o.

 

[22] Kövécs Levente (2015) A fizika alkalmazása az íjászatban néhány íjmechanikai probléma megoldásában. B.Sc. Diplomamunka, ELTE TTK, Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 41 o.

 

[21] Száz Dénes (2013) Az égbolt-polarizáción alapuló viking-navigáció pszichofizikai vizsgálata. M.Sc. Diplomamunka, ELTE TTK, Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 85 o.

 

[20] Farkas Alexandra (2012) A vikingek égbolt-polarimetriai navigációjának földrajzi és légköroptikai vonatkozásai. M.Sc. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 102 o.

 

[19] Farkas Etelka (2012) Művészeti négylábú járásábrázolások biomechanikai elemzése, különös tekintettel a lójárásra. B.Sc. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 109 o.

 

[18] Sinkovics Csenge (2012) Városi üvegépületek poláros fényszennyezése. B.Sc. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 61 o.

 

[17] Báhidszki Lea (2011) A foltosabb felületek kevésbé vonzzák a polarotaktikus böglyöket: Az emlősök tarkafoltos kültakarójának eddig föl nem ismert evolúciós előnye. B.Sc. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 48 o.

 

 

[16] Sándor András (2011) Sátras bögölycsapdák csalifelületeinek hatékonyságvizsgálata. B.Sc. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 40 o.

 

[15] Horváthné Zörög Anikó (2010) A poláros fényszennyezés tudományközi témakör oktatása fizika, biológia és természetismeret órákon. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 93 o. + CD melléklet

 

[14] Blahó Miklós (2009) A bögölyök polarizáció-érzékelésének vizsgálata egy poláros bögölycsapda kifejlesztése érdekében. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 65 o.

 

[13] Egri Ádám (2009) Növényekhez tapadt napsütötte vízcseppek biooptikája, különös tekintettel a levelek napégésére. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest, 57 o.

 

[12] Csapó Adelinda (2007) Négylábú járásábrázolások biomechanikai elemzése, különös tekintettel a múzeumi preparátumokra és az anatómiai tankönyvek illusztrációira. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Budapest, 70 o.

 

[11] Malik Péter Károly (2006) Környezetünk antropogén fénypolarizáló felületeinek polarimetriai vizsgálata biológiai vonatkozásokkal. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Biooptika Laboratórium, Budapest, 62 o.

 

[10] Hegedüs Ramón (2005) A rovarok polarizáció-érzékelésének spektrális tulajdonságai, avagy polarizációs hamis színek és polarizáció-látás a spektrum zöld tartományában. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Biooptika Laboratórium, Budapest, 78 o.

 

[9] Barta András (2001) Felhőészlelés a földről 180o látószögű képalkotó polarimetriával. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Budapest, 45 o.

 

[8] Szedenics Gábor (2000) Vízfelületek és a budapesti pakurató tükröződési-polarizációs sajátságainak videopolarimetriás vizsgálata. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Budapest, 87 o.

 

[7] Mizera Ferenc (1999) Dobósportok a forgó Földön. Hogyan befolyásolja a dobótávot a Coriolis- és a centrifugális erő? Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Budapest, 47 o.

 

[6] Bernáth Balázs (1999) A polarizáció-látás szerep&´nek vizsgálata rovarok és madarak vízkeresésében. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Budapest, 50 o.

 

[5] Törőcsik Zoltán (1999) Egyszerű demonstrációs eszközök az összetett szem alkotta mozaikkép szemléltetésére. Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék, Budapest, 26 o.

 

[4] Rab Orsolya (1998) Kérészek vízdetektálási viselkedése, avagy miért petéznek a kérészek száraz aszfaltutakra? Diplomamunka, ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport + Biológiai Fizika Tanszék, Budapest, 26 o. (témavezetők: Kriska György + Horváth Gábor)

 

[3] József Gál (1997) Some biophysical applications of video polarimetry. Diploma Thesis, Loránd Eötvös University, Department of Atomic Physics, Biophysics Group, Budapest, p. 96

 

[2] István Pomozi (1997) Atlas of polarization patterns of some water-imitating shiny surfaces and their biological relevance. Diploma Thesis, Loránd Eötvös University, Department of Atomic Physics, Biophysics Group, Budapest, p. 110 (az "Ipar a Környezetért Alapítvány" 1997. évi pályázatán II. díjas dolgozat)

 

[1] Sári Györgyi (1996) Fizikai elvek és módszerek az orvostudományban. Diplomamunka, ELTE TTK, Budapest, 65 o.