Polarization Vision (Polarizációlátás)

 

POLARIZATION VISION

 

- Polarization-induced false colours: how the polarization of light influences insect colour perception

- Why do dusk-active cockchafers (Melolontha melolontha) detect polarization in the green?

- Why is it advantageous for animals to detect celestial polarization in the ultraviolet?

- No evidence for positive polarotaxis in the yellow fever mosquito ( Aedes aegypti)

- Polarization vision and polarotaxis in dragonflies (Odonata), mayflies (Ephemeroptera) and tabanid flies (Tabanidae)

- A polarisation sun-dial dictates the optimal time of day for dispersal by flying polarotactic aquatic insects

- An unexpected advantage of whiteness in horses: the most horsefly-proof horse has a depolarizing white coat

 

 

 

 

POLARIZÁCIÓLÁTÁS

 

- Fénypolarizáció okozta hamis színek: Miként befolyásolja a polarizáció a rovarok színlátását?

- Miért érzékelik a cserebogarak (Melolontha melolontha) a fénypolarizációt a spektrum zöld tartományában?

- Miért és mely állatoknak előnyös az ultraibolyában érzékelni az égboltfény polarizációját?

- A sárgaláz szúnyognak (Aedes aegypti) nincs pozitív polarotaxisa

- Polarizációlátás és polarotaxis szitakötőkben (Odonata), kérészekben (Ephemeroptera) és bögölyökben (Tabanidae)

- Polarizációs napóra vezérli a polarotaktikus vízirovarok vízkereső repülésének optimális napszakát

- A lovak fehérségének egy nem várt előnye: a leginkább bögölyálló ló depolarizáló fehér szőrű