Imaging Polarimetry (Képalkotó polarimetria)

 

IMAGING POLARIMETRY

 

- Ground-based full-sky imaging polarimetry of rapidly changing skies and its use for polarimetric cloud detection

- Imaging polarimetry of the circularly polarizing cuticle of metallic shiny scarab beetles

- Stereo videopolarimetry: measuring and visualizing polarization patterns in three dimensions

- Measurement of the reflection-polarization pattern of the flat water surface under different meteorological conditions

 

KÉPALKOTÓ POLARIMETRIA

 

- Képalkotó polarimetrián alapuló automatikus felhődetekció

- Fémfényű szkarabeusz bogarak cirkulárisan polarizáló kitinpáncéljának képalkotó polarimetriai vizsgálata

- Sztereo-videopolarimetria: polarizációs mintázatok mérése és megjelenítése három dimenzióban

- A vízfelszín tükröződési-polarizációs mintázatainak mérése a meteorológiai viszonyok függvényében